POIR 3.2.1 Badania na rynek

-

5 września 2017 rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na projekty inwestycyjne POIR 3.2.1 i potrwa do 28 lutego 2018 roku.

Przedmiotem dofinansowania w ramach konkursu są projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinasowania w ramach projektów mogą być: wydatki inwestycyjne, usługi doradcze,
eksperymentalne prace rozwojowe.

Przedstawiamy najważniejsze informacje o zbliżającym się konkursie:

- Wnioskodawcy: mikro-, małe i średnie firmy.

- Pula środków: 750 mln PLN. 

- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

      5 mln PLN (dla mikro i małych przedsiębiorstw),

      10 mln PLN (dla średnich przedsiębiorstw).

- Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej: od 50% do 70%. 

- Przykładowe koszty kwalifikowane: środki trwałe (maszyny urządzenia), koszty nabycia robót i materiałów budowlanych; koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji, know-how). 

W ramach konkursu 3.2.1  przewidziany jest również osobny konkurs dedykowany średnim miastom. 
Więcej informacji otrzymają znajdą Państwo w dodatkowej fiszce.
  

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji skontaktuj się z nami. 


Od 14 lat pozyskaliśmy dla naszych Klientów już ponad 1 mld zł dotacji.

Sprawdz także inne nabory w najbliższym czasie.