POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Już 20 listopada br. wystartuje nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, w którym wsparcie
zostanie przyznane projektom inwestycyjnym, mającym na celu stworzenie bądź rozwój centrów
badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie
 poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt,
technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz
tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje nt. konkursu:

- Termin naboru: 20 listopad 2017 – 19 styczeń 2018

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 mln EUR

- Środki przeznaczone na dofinansowanie: 460 mln PLN

- Wnioskodawcy: mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

- Typy projektów inwestycyjnych:
 projekty zakładające rozwój bądź stworzenie centrów badawczo-rozwojowych
 w przedsiębiorstwie 

- Maksymalna intensywność pomocy:
 - dla mikro- i małych przedsiębiorstw: do 70%
 - dla średnich przedsiębiorstw: do 60 %
 - dla dużych przedsiębiorstw: do 50% 

- Przykładowe koszty kwalifikowalne:
 środki trwałe, koszty nabycia robót i materiałów budowlanych, koszty nabycia wartości
niematerialnych i prawnych (np. licencji, know-how), koszty doradztwa i równorzędnych
usług wykorzystywanych na potrzeby projektu. 

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji, skontaktuj się z nami.

 


Od 14 lat pozyskaliśmy dla naszych Klientów już ponad 1 mld zł dotacji.

Sprawdz także inne nabory w najbliższym czasie.