Platige Image S.A.

Platige Image S.A.

Lista dotacji 

1. Firma Platige Image S.A uzyskała dotację na projekt pt. „Budowa systemu scenicznego do interaktywnego generowania scenografii cyfrowej w czasie rzeczywistym ”, w ramach POIR 1.1. na łączna kwotę niemal 3,4 mln zł. 
(20.12.2016 r.)

 

Referencje Platige Image S.A