P. P. H Piomar Konstrukcje S.C

P. P. H Piomar Konstrukcje S.C

Lista dotacji 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Piomar Konstrukcje S.C. uzyskała dotację na projekt pt.

1. „Wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi w branży konstrukcyjno -budowlanej” w ramach RPO Województwa Śląskiego 3.2 na łączną kwotę 1 455 975,00 zł
(28.02.2018 r.)

1. „Dywersyfikacja oferty spółki o nową usługę budowy konstrukcji z elementów o dużej wadze” w ramach RPO Województwa Śląskiego 3.2 na łączną kwotę 1 998 000,00 zł.
(20.10.2017 r.)

2. „Wzrost konkurencyjności Firmy Piomar Konstrukcje poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do realizacji usług konstrukcyjnych” w ramach MRPO 2.1A  na łączną kwotę 1 308 300 zł.
(03.02.2016 r.)