Outsourcing Partner

Outsourcing Partner

Lista dotacji 

Firma Outsourcing Partner uzyskała dotację na projekty pt.:

1. „Prace badawczo-rozwojowe przy stworzeniu platformy umożliwiającej monitorowanie Social Media” w ramach działania 1.4 POIG na kwotę 2 073 000,00 zł.
  

Referencje