Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o.

Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Firma Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt.:

1. „Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych” w ramach działania 3.3. RPO Województwa Śląskiego w kwocie 341 000,00 zł. 
(16.08.2017 r.)

 

Ostrowski Handel Internetowy referencje A1 Europe 3.3. RPO WSL