OLMAR Sp. z o.o.

OLMAR Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Firma Olmar Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii nanoszenia nanocząstek srebra na materiały papierowe w celu produkcji bakteriostatycznych wyrobów higienicznych”w ramach 1.2 RPO Województwa Śląskiego w kwocie 1 230 750,00 zł.
(20.10.2017 r.)

 

Olmar, referencje, A1 Europe 2017