Oferta usług częściowych w zakresie doradztwa unijnego

Piszesz wniosek samodzielnie i chcesz skorzystać jedynie z wybranych usług?
Sprawdź naszą ofertę na usługi cząstkowe i dopasuj je do swoich potrzeb. 

Consultation services

Konsultacje dotyczące

 • programów i działań oraz wyboru najlepszego źródła finansowania,
 • wysokości alokacji na poszczególne działania,
 • kryteriów wyborów projektów,
 • wydatków kwalifikowanych,
 • harmonogramów naborów wniosków,
 • danych kontaktowych instytucji odpowiedzialnych za ogłaszanie naboru i ocenę wniosków,
 • ścieżek postępowania przy współpracy z instytucjami nadzorującymi,
 • planu działania przy rozwiązywaniu danego problemu.
Opinion

Przygotowanie i opiniowanie odwołań

 • przygotowanie odwołania lub zaopiniowanie odwołania przygotowanego przez Klienta,
 • bieżące konsultacje dotyczące poszczególnych aspektów odwołania.
Other services

Usługi pozostałe

 • sporządzenie biznesplanu dla banku,
 • przygotowanie Klienta do kontroli unijnej,
 • organizacja misji gospodarczych (więcej informacji na stronie).
Application verification

Weryfikacja wniosku

 • analiza wniosku przeprowadzona w siedzibie A1 Europe lub u Klienta,
 • doradztwo w zakresie dalszego postępowania z samodzielnie sporządzonym wnioskiem (plany, modyfikacje).
Training in project settlement

Szkolenia z rozliczania dotacji

 • po napisaniu wniosku przez A1 Europe (w przypadku opcji bez rozliczenia),
 • w przypadku napisania wniosku samodzielnie przez Klienta.
Usługa Zakres Cena Forma płatności
Płatna konsultacja

W ramach programów, które obsługujemy udzielamy informacji na temat:

 • wysokości alokacji na poszczególne działania
 • kryteriów wyboru projektów
 • wydatków kwalifikowanych
 • harmonogramów naborów
 • danych kontaktowych instytucji odpowiedzialnych za ogłaszanie naboru i ocenę wniosków ścieżek postępowania przy współpracy z instytucjami nadzorującymi
 • planu działania przy rozwiązywaniu danego problemu
100–200 PLN/h
przelew/gotówka w kasie biura
Przygotowanie i opiniowanie odwołań

Analizujemy pisma od instytucji, przygotowujemy odwołania, opiniujemy odwołania przygotowane przez Klienta, prowadzimy konsultacje bieżące dotyczące poszczególnych aspektów odwołania.

100 PLN za każde kryterium do odwołania
przelew/gotówka w kasie biura
Weryfikacja wniosku

Oceniamy wnioski i wskazujemy kierunki zmian w celu otrzymania maksymalnej liczby punktów w danym programie. Przygotowujemy plany modyfikacji i ścieżki postępowania w tym zakresie (dostosowanie wniosku do wymagań).

 

500 PLN lub stawka godzinowa
przelew/gotówka w kasie biura
Szkolenia z rozliczania dotacji

Prowadzimy szkolenia z zakresu rozliczania dotacji.

Dla naszych stałych klientów stawka godzinowa. Dla klientów spoza naszego portfela stawki do uzgodnienia.
przelew/gotówka w kasie biura

Konsultacje

Plan konsultacji

W ramach programów które obsługujemy.Dodatkowo udzielamy informacji na temat:wysokości alokacji na poszczególne działania kryteriów wyborów projektów, wydatków kwalifikacyjnych, harmonogramów naborów, danych kontaktowych instytucji odpowiedzialnych za ogłaszanie naboru i ocen wniosków ścieżek postępowania przy współpracy z instytucjami nadzorującymi- planu działania przy rozwiązaniu danego problemu

Cena

100-200 PLN/h

Sposób płatności

Przelew/ kasa biura

Odwołania

Przygotowanie i opiniowanie odwołań

Analizujemy pisma od instytucji, przygotowujemy odwołania, opiniujemy odwołania przygotowane przez Klienta, prowadzimy konsultacje bieżące dotyczące poszczególnych aspektów odwołania.

Cena

100 PLN za każde kryterium do odwołania

Sposób płatności

Przelew/ kasa biura

Weryfikacja wniosku

Weryfikacja wniosku

Oceniamy wnioski i wskazujemy kierunki zmian w celu otrzymania maksymalnej liczby punktów w danym programie. Przygotowujemy plany modyfikacji i ścieżki postępowania w tym zakresie (dostosowanie wniosku do wymagań).

Cena

500 PLN lub stawka godzinowa

Sposób płatności

Przelew/ kasa biura

Szkolenia

Szkolenia z rozliczania dotacji

Prowadzimy szkolenia z zakresu rozliczania dotacji.

Cena

Dla naszych stałych klientów stawka godzinowa. Dla klientów spoza naszego portfela stawki do uzgodnienia.

Sposób płatności

Przelew/ kasa biura

Usługi mogą być świadczone w następujących formach:

 • drogą telefoniczną,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • korespondencja listowna,
 • bezpośrednio podczas wizyty,
 • wszystkie usługi mogą być świadczone indywidualnie,
 • ceny ustalamy w zależności od poświęconego czasu lub ustalonego zakresu działań.

Jeśli jesteś zainteresowany pełną obsługą pozyskania dotacji, sprawdź naszą
ofertę dotyczącą usług kompleksowych obejmującą całościowy zakres prac.