Zarząd

Przemysław J. Sulich - A1 Europe
Przemysław J. Sulich
Założyciel firmy i Prezes Zarządu

Spina umiejętności współpracowników w precyzyjny mechanizm dostarczający wysokiej jakości produkt i usługi, dba o poprawę jakości pracy oraz znajdywanie rozwiązań „out of box”. 

e-mail:
przemyslaw.sulich@a1europe.pl
tel.
+48 12 259 80 70
kom.
+48 502 753 487

Konsultacja inwestycji i projektów

Robert Pawlak - A1 Europe
Robert Pawlak
Dyrektor Operacyjny

Koordynuje proces pozyskiwania i obsługi Klientów, organizuje struktury mające na celu realizację projektów inwestycyjnych i badawczo rozwojowych.

e-mail:
robert.pawlak@a1europe.pl
tel.
+48 12 259 80 70
kom.
+48 502 187 502
Agnieszka Sulich - A1 Europe
Agnieszka Sulich
Prokurent, Product Manager

Współpracuje z Klientami od etapu formułowania inwestycji i doboru najlepszej formy finansowania, aż po etap pozyskania i rozliczenia
projektu.

e-mail:
agnieszka.sulich@a1europe.pl
tel.
+48 12 259 80 70
kom.
+48 502 753 326

Dział Projektów

Michał Mynarski - A1 Europe
Michał Mynarski
Lider Działu projektów, Project Manager

Koordynuje pracę Działu Projektów, pomaga Klientom wybierać skuteczne i bezpieczne sposoby realizacji projektów.

e-mail:
michal.mynarski@a1europe.pl
tel.
+48 12 296 30 48
Eugeniusz Synowiec - A1 Europe
Eugeniusz Synowiec
Konsultant

Zajmuje się przygotowywaniem wniosków, biznes planów, studiów wykonalności, analiz inwestycyjnych, doradztwem w czasie realizacji projektu oraz rozliczaniem projektów.

e-mail:
eugeniusz.synowiec@a1europe.pl
tel.
+48 12 296 30 48
Karolina Jorż
Konsultant

Odpowiada za przygotowywanie wniosków  oraz analizę planów inwestycyjnych Klientów pod kątem możliwości ich sfinansowania przy pomocy funduszy europejskich. 

e-mail:
karolina.jorz@a1europe.pl
tel.
+48 12 296 30 48
Agnieszka Wiśniewska
Konsultant

Opracowuje wnioski o dofinansowanie oraz zajmuje się  przygotowywaniem analiz planów inwestycyjnych Klientów pod kątem możliwości ich sfinansowania przy pomocy funduszy europejskich. 

e-mail:
agnieszka.wisniewska@a1europe.pl
tel.
+48 12 296 30 48
Anna Okas - A1 Europe
Anna Okas
Konsultant

Odpowiada za rozliczanie projektów, zajmuje się przygotowywaniem wniosków o płatność, analizą dokumentów finansowo – księgowych, doradztwem w czasie realizacji projektu.

e-mail:
anna.okas@a1europe.pl
tel.
+48 12 296 30 48
Maciej Wieczorek
Konsultant

Zajmuje się przygotowywaniem wniosków, biznes planów, studiów wykonalności, analiz inwestycyjnych, doradztwem w czasie realizacji projektu. 

e-mail:
maciej.wieczorek@a1europe.pl
tel.
+48 12 296 30 48
Katarzyna Wolnik
Konsultant

Zajmuje się przygotowywaniem wniosków, biznes planów, studiów wykonalności, analiz inwestycyjnych, doradztwem w czasie realizacji projektu oraz rozliczaniem projektów.

e-mail:
katarzyna.wolnik@a1europe.pl
tel.
+48 12 296 30 48
Monika Kwaśniak-Kominek
Konsultant

Odpowiada m.in. za analizę i weryfikację planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy europejskich, opracowywanie wniosków o dofinansowanie oraz biznes planów/studiów
 wykonalności. 

e-mail:
monika.kwasniak@a1europe.pl
tel.
+48 12 296 30 48
Anna Tkocz
Konsultant

Odpowiada za przygotowywanie wniosków oraz analizę planów inwestycyjnych Klientów pod kątem możliwości ich sfinansowania przy pomocy funduszy europejskich oraz doradztwem w czasie realizacji projektu oraz rozliczaniem projektów.

e-mail:
anna.tkocz@a1europe.pl
tel.
+48 12 296 30 48

Dział Doradztwa i Rozwoju

Robert Pawlak - A1 Europe
Robert Pawlak
Dyrektor Operacyjny

Koordynuje proces pozyskiwania i obsługi Klientów, organizuje struktury mające na celu realizację projektów inwestycyjnych i badawczo rozwojowych.

e-mail:
robert.pawlak@a1europe.pl
tel.
+48 12 259 80 70
kom.
+48 502 187 502
Agnieszka Sulich - A1 Europe
Agnieszka Sulich
Prokurent, Product Manager

Współpracuje z Klientami od etapu formułowania inwestycji i doboru najlepszej formy finansowania, aż po etap pozyskania i rozliczenia
projektu.

e-mail:
agnieszka.sulich@a1europe.pl
tel.
+48 12 259 80 70
kom.
+48 502 753 326
Klaudia Parysz - A1 Europe
Klaudia Parysz
Indirect Channel Manager

Odpowiedzialna za kontakty z Partnerami biznesowymi oraz wsparcie działań marketingowych i promocyjnych.

e-mail:
klaudia.parysz@a1europe.pl
kom.
+48 518 301 389

Dział administracyjno-finansowy

Elżbieta Siudak - A1 Europe
Elżbieta Siudak
Prokurent, Office Manager

Jest odpowiedzialna za finanse spółki, sprawy kadrowe i wszelkie kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

e-mail:
biuro@a1europe.pl
tel.
+48 12 259 80 71
kom.
+48 502 753 486

IT

Michał Łukasiak
Specjalista IT

Zajmuje się bezpośrednim wsparciem technicznym użytkowników, oraz odpowiada za instalację i konfigurację sprzętu, oprogramowania i strony www.

e-mail:
michal.lukasiak@a1europe.pl
tel.
+48 12 296 30 48