Dotacje dla A1 Europe

DOTACJE NA INNOWACJE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Nazwa beneficjenta: 

A1 Europe Sp. z o.o.

Tytuł projektu: 

Rozpoczęcie działalności eksportowej w zakresie usług doradczych Firmy A1 Europe Wkład Unii

Wkład Unii Europejskiej: 

10 000 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych

Wartość projektu: 

15 250,00 PLN

Okres realizacji: 

01/07/2009 do 31/12/2009
Logo Innowacyjna Gospodarka
Logo A1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

BON NA INNOWACJE

Nazwa beneficjenta: 

A1 Europe Sp. z o.o.

Tytuł projektu: 

Opracowanie algorytmu matematycznego umożliwiającego oszacowanie prawdopodobieństwa uzyskania dotacji

Wkład Unii Europejskiej: 

12 295 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych

Wartość projektu: 

15 000,00 PLN

Okres realizacji: 

07/01/2010 do 29/10/2010
Godło
Logo A1
PARP

Projekt współfinansowany z budżetu państwa

Strony