Dotacje dla A1 Europe

DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy A1 Europe Sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 

A1 Europe Sp. z o.o.

Tytuł projektu: 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy A1 Europe Sp. z o.o.

Wkład Unii Europejskiej: 

268 511,54 PLN

Wartość projektu: 

371 263,13 PLN

Okres realizacji: 

01/01/2014 do 31/12/2015
Logo Innowacyjna Gospodarka
Logo A1
Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE

Działanie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

Nazwa beneficjenta: 

A1 Europe Sp. z o.o.

Tytuł projektu: 

Zintegrowany System Współpracy Wirtualnej - system A1 Europe w ramach współpracy biznesowej

Wkład Unii Europejskiej: 

476 140,00 PLN

Wartość projektu: 

680 200,00 PLN

Okres realizacji: 

01/01/2014 do 30/06/2015
Logo Innowacyjna Gospodarka
logo A1
Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strony