NucAir Technologies Sp. z o.o.

NucAir Technologies Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma NucAir Technologies Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania produktów dedykowanych przemysłowym systemom wentylacyjnym” w ramach działania POIR 3.2.2 w łącznej sumie 5 878 950,00 zł.
(11.04.2017 r.)

NucAir POIR 3.2.2