NOVART

NOVART

Lista dotacji 

1. Firma NOVART uzyskała dotację na projekt pt. „Wdrożenie webowego systemu B2B w firmie NOVART automatyzującego i optymalizującego procesy biznesowe z partnerami biznesowymi” w ramach działania POIG 8.2 w łącznej sumie 553 500 zł 
(14.10.2013 r.)

 

NOVART referencje