NANOCHEM Sp. z o.o.

NANOCHEM Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Firma Nanochem Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach 1.2 RPO Województwa Śląskiego w wysokości 206 570,00 zł. 
(16.10.2017 r.)

Nanochem referencje