Nalmat Trzebinia

Nalmat Trzebinia

Lista dotacji 

1. Firma Nalmat Trzebinia uzyskała dotację na projekt pt.”Wdrożenie innowacyjnej technologii w celu wytwarzania innowacyjnych produktów z dodatkiem nanomodyfikatorów”, w ramach POIR 3.2.2 na łączną kwotę   2 233 500,00 zł. 
(19.10.2016 r.)

2. Firma Nalmat Trzebinia uzyskała dotację na projekt pt. „Rozwój firmy NALMAT poprzez zakup infrastruktury do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych”, w ramach RPO Województwa Małopolskiego 1.2.2 na łączna kwotę 482 997,90 zł.
(21.03.2017 r.)