Madonis Sp. z o.o.

Madonis Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Fabryka Madonis Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekty pt.:

1. ”Wprowadzenie na rynek nowych w skali świata preparatów z zakresu chemii gospodarczej, będących wynikiem prac B + R, poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w firmie Madonis” w ramach RPO Województwa Łódzkiego poddziałania 2.3.1 na łączną kwotę 2 915 868,00 zł
(17.07.2017 r.)

2. ”Opracowanie gamy produktów bazujących na unikalnej kompozycji składników aktywnych o działaniu prozdrowotnym, wpływające na skórę, włosy i paznokcie” w ramach POIR 2.3.2 na łączną kwotę 275 940,00 zł
(17.07.2017 r.)

3. „Utworzenie centrum B+R w firmie Madonis mającego na celu opracowanie innowacyjnych preparatów z zakresu przemysłu chemicznego i kosmetycznego” w ramach POIR 2.1  na łączną kwotę 1 105 290,00 
(18.11.2016 r.)