Lakma SAT Sp. z o.o.

Lakma SAT Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Lakma SAT Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Zakup linii technologicznej do produkcji silikonów” w ramach działania POIG 4.4, w łącznej sumie 9 059 612 zł 
(04.12.2008 r.)

 

Lakma SAT referencje