Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. ”KPT Living Lab Przedsiębiorczości” w ramach działania 3.2 RPO Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 2 226 060,75 zł. 
(10.05.2017 r.)

Referencje Krakowski Park Technologiczny