Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o.

Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1.  Na zlecenie Kopalni Wapenia „Czatkowice” Sp. z o.o. zespół A1 Europe wspomagał przygotowanie wniosku pt. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowywania wysokosprawneo sorbentu komórkowego zwiększającego redukcję emisji SOx w procesie odsiarczania spalin w kotłach fluidalnych” w ramach POIR 1.2 Programy Sektorowe B+R „PBSE”. 

Referencje Tauron Czatkowice