KMC - Services Sp. z o.o.

KMC - Services Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Firma KMC - Services Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt.:

1. „Zaawansowany algorytm dla logistyki magazynowej” w ramach działania 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego na kwotę 90 000,00 zł.
 (23.11.2017 r.)

KMC referencje 2017 RPO WM