Kancelaria Podatkowo-Księgowa PROFESSIONAL

Kancelaria Podatkowo-Księgowa PROFESSIONAL

Lista dotacji 

1. Kancelaria Podatkowo-Księgowa PROFESSIONAL  uzyskała dotację na projekt pt.”Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, w ramach  POIG 8.2
(24.10.2013 r.)

 

 

Professional referencje