Human Cloud

Human Cloud

Lista dotacji 

Firma Human Cloud uzyskała dotację na projekt pt. „Wczesna faza powiązania kooperacyjnego „Klaster Technologii Human Cloud” w ramach działania POIG 5.1 w łącznej sumie 746 520 zł
(26.02.2015 r.)

 

Human Cloud