Go Nature

Go Nature

Lista dotacji 

Firma Go Nature Anna Długaszewska uzyskała dotację na projekt pt.:

1. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Go Nature” w ramach działania POIG 6.1 w łącznej sumie 10 000,00 zł.
(01.09.2011 r.)

2.  „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Go Nature” w ramach działania POIG 6.1 w łącznej sumie 200 000,00 zł.
(22.01.2013 r.)