F.P.H.U. "PARMAX" S.C.

F.P.H.U. "PARMAX" S.C.

Lista dotacji 

Firma F.P.H.U. „PARMAX” S.C. Paweł Paruch, A. Paruch uzyskała dotację na projekt pt.:

1. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego skrzydła drzwiowego stanowiącego wzór użytkowy” w ramach działania 3.4.4 RPO Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 2 750 000,00 zł. 
(11.10.2017 r.)

2. „Wzrost konkurencyjności firmy Parmax poprzez ekspansję działalności na rynek niemiecki”  w ramach działania 3.3.2 RPO Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 140 675,00 zł. 
(26.05.2017 r.)