FIRMA Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Mikołajczyk

FIRMA Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Mikołajczyk

Lista dotacji 

Firma FIRMA Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Mikołajczyk uzyskała dotację na projekt pt.

1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Mikołajczyk poprzez zakup innowacyjnej lini technologicznej” w ramach działania MRPO 2.1 w łącznej sumie 999 400,00 zł.
(04.08.2010 r.)

2. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Firmy Mikołajczyk poprzez dywersyfikacji działalności” w ramach działania MRPO 2.1A w łącznej sumie  1 000 000,00 zł
(27.07.2011 r.)