Firma Haller S.A.

Firma Haller S.A.

Lista dotacji 

Firma Firma Haller S.A. uzyskała dotację na projekt pt.:

1. „Wzrost konkurencyjności Firmy Haller S.A poprzez unowocześnienie linii produkcji betonów” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorsytw” w łącznej sumie 124 980,00 zł.
(2007 r.)

2. Dotację z programu pomocowego w ramach Phare 2002 - Program Rozowju BHP.
(2004 r.)