Film District Remigiusz Przełożny

Film District Remigiusz Przełożny

Lista dotacji 

Firma Film District Remigiusz Przełożny uzyskała dotację na projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do produkcji filmów w nowatorskiej technice tworzenia obrazu filmowego” w ramach działania  RPO Województwa Mazowieckiego 1.5 w łącznej sumie 799 000 zł 
(02.09.2015 r.)

 

referencje FILM DISTRICT