Euvic Sp. z o.o. (dawniej LGBS Polska Sp. z o.o.)

Euvic Sp. z o.o. (dawniej LGBS Polska Sp. z o.o.)

Lista dotacji 

Euvic Sp. z o.o. (dawniej LGBS Polska Sp. z o.o.), uzyskała dotację na projekt pt.:

1. „Badania nad opracowaniem interaktywnego urządzenia rehabilitacyjnego kończyny górnej i dłoni” w ramach działania 1.2 RPO Województwa Śląskiego w łącznej sumie 2 309 033,38 zł.
(25.01.2018 r.)

2. „Wytworzenie interaktywnego urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej, dłoni i nadgarstka w oparciu o opracowaną nowatorską technologię” w ramach działania POIG 4.4 w łącznej sumie  3 261 200 zł.
(20.02.2015 r.)