Eticod Sp. z o.o.

Eticod Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Eticod Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w Spółce”  w ramach działania RPO WSL 1.2 w łącznej sumie 1 648 260,00 zł.
(27.04.2017 r.)

Referencje Eticod