DNA Kwiatkowski Spółka Jawna

DNA Kwiatkowski Spółka Jawna

Lista dotacji 

1. Firma DNA Kwiatkowski Spółka Jawna uzyskała dotację na projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy DNA Kwiatkowski Spółka Jawna poprzez zakup innwacyjnej linii technologicznej w celu świadczenia nowych usług” w ramach działania RPO Wojewodztwa Małopolskiego 2.1 w łącznej sumie 800 000 zł.
(15.02.2015 r.)

 

DNA referencje