Comodita - Tomasz Grodecki

Comodita - Tomasz Grodecki

Lista dotacji 

Firma  Comodita - Tomasz Grodecki uzsykała dotację na projekty pt.:

1. „Rozwój firmy Comodita poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji cholewek” w ramach działania MRPO 2.1 A na łączną kwotę 764 800,00 zł
(26.10.2011 r.)

2. „Plan Rozowoju Eksportu” w ramach działania POIG 6.1 na łączną kwotę 10 000,00 zł
(13.10.2011 r.)