Centrum Elektroniki Stosowanej "CES" Sp. z o.o.

Centrum Elektroniki Stosowanej "CES" Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp. z o.o. uzyskał dotację na projekt pt.:

1. „Opracowanie innowacyjnego, wysokosprawnego systemu kogeneracyjnego o obniżonej emisji hałasu” w ramach działania 1.2.1 RPO Województwa Małopolskiego na kwotę 3 555 099,38 zł.
(24.11.2017 r.)

CES referencje