Blue Brain Sp. z o.o. Sp. k.

Blue Brain Sp. z o.o. Sp. k.

Lista dotacji 

Spółka Blue Brain Sp. z o.o. Sp. k. uzyskała dotację na projekty pt:

1. ”Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy doealizacji usług MPS Nowej Generacji (NewGeneration Managed Print Services)” w ramach RPO Województwa Śląskiego poddziałania 3.2  na łączną kwotę 1 932 000,00 zł
(20.10.2017 r.)

2. „Model matematyczny jako integralny element systemu optymalizującego dobór i lokalizację urządzeń drukujących dla redukcji kosztów druku” w ramach RPO Województwa Małopolskiego poddziałania 1.2.1 na łączną kwotę 1 308 760,00 zł
(28.03.2018 r.)