Blue Brain Sp. z o.o. Sp. k.

Blue Brain Sp. z o.o. Sp. k.

Lista dotacji 

Fabryka Blue Brain Sp. z o.o. Sp. k. uzyskała dotację na projekt pt:

1. ”Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy doealizacji usług MPS Nowej Generacji (NewGeneration Managed Print Services)” w ramach RPO Województwa Śląskiego poddziałania 3.2  na łączną kwotę 1 932 000,00 zł
(20.10.2017 r.)

Blue brain 2017