ARGENT-POL P.P.U.H Zbigniew Gdula

ARGENT-POL P.P.U.H Zbigniew Gdula

Lista dotacji 

Firma ARGENT-POL P.P.U.H Zbigniew Gdula uzyskała dotację na projekt pt.:

1. „Promocja wyrobów jubilerskich firmy ARGENT-POL na rynkach światowych” w ramach poddziałania 3.3.3 POIR w kwocie 847 620,00 zł.
(17.08.2017 r.) 

ARGENT POL, referencje, A1 Europe, 3.3.3 POIR