Aktualności
17.11 piątek
sukcesy A1

Gratulujemy naszym Klientom, którzy zajęli najwyższe miejsca wśród beneficjentów II rundy konkursu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

23.10 poniedziałek
A1 Europe, sukces, nabór 2.1 POIR, laboratorium

W ostatni piątek ogłoszono możliwość składania wniosków w ramach działania 2.1 POIR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-...

Strony