sukcesy A1 Europe

22.07

piątek

15 lipca tego roku, nasza firma podpisała porozumienie o współpracy z BGK w zakresie obsługi podmiotów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania w realizacji projektów, przygotowywanych w oparciu o dostępne w Polsce programy pomocowe finansowane z unijnych funduszy strukturalnych, z wyłączeniem działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Kredyt Technologiczny.

Mamy nadzieję, że porozumienie pozwoli nam jeszcze bardziej profesjonalnie i skutecznie pozyskiwać dofinansowanie dla naszych klientów.

29.10

piątek

Wysoka skuteczność A1 Europe w Małopolsce potwierdzona! Sprawdź. Znane są już wyniki ostatniego konkursu w Małopolsce dla małych przedsiębiorstw w ramach programu MRPO 2.1A

prowadzonego na przełomie kwietnia/maja 2010r. Na 6 złożonych przez A1 Europe wniosków - 5 otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Nasze doświadczenie procentuje wysoką skutecznością w pozyskiwaniu dotacji.

Wkrótce rusza konkurs dla mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce, więc jeśli planują Państwo rozwój swojej firmy zachęcamy do składania z nami wniosków.
Czasu zostało już niewiele.

Zapraszamy mikro firmy z Małopolski do współpracy!

Strony