sukcesy A1 Europe

21.10

poniedziałek

W ostatnim naborze działania POIG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym A1 Europe pozyskała dofinansowanie dla wszystkich złożonych przez siebie projektów. 

Nasi klienci stanowią prawie 10% wszystkich firm, które dostały dofinansowanie! 

Pozyskaliśmy ponad 82 miliony złotych!

07.10

poniedziałek

A1 Europe znowu zanotowała 100% skuteczność!

W ostatnim naborze działania POIG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym A1 Europe pozyskała dofinansowanie dla wszystkich złożonych przez siebie projektów. Nasi klienci stanowią prawie 10% wszystkich firm, które dostały dofinansowanie!

23.05

środa

A1Europe logo

Już po raz trzeci w historii Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zostały wręczone wyróżnienia dla laureatów rankingu firm Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Nasz klient, ALVERNIA STUDIOS Sp. z o.o., otrzymał wyróżnienie
za realizację projektu pt. „Uruchomienie studia i planu filmowego poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i przetwarzania obrazu filmowego”. Gratulujemy!

24.01

wtorek

Po raz kolejny nasi klienci dostali dotacje! 100% złożonych przez nas wniosków w ramach działania MRPO 2.1 A dla średnich przedsiębiorstw uzyskało dofinansowanie!

22.07

piątek

15 lipca tego roku, nasza firma podpisała porozumienie o współpracy z BGK w zakresie obsługi podmiotów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania w realizacji projektów, przygotowywanych w oparciu o dostępne w Polsce programy pomocowe finansowane z unijnych funduszy strukturalnych, z wyłączeniem działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Kredyt Technologiczny.

Mamy nadzieję, że porozumienie pozwoli nam jeszcze bardziej profesjonalnie i skutecznie pozyskiwać dofinansowanie dla naszych klientów.

29.10

piątek

Wysoka skuteczność A1 Europe w Małopolsce potwierdzona! Sprawdź. Znane są już wyniki ostatniego konkursu w Małopolsce dla małych przedsiębiorstw w ramach programu MRPO 2.1A

prowadzonego na przełomie kwietnia/maja 2010r. Na 6 złożonych przez A1 Europe wniosków - 5 otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Nasze doświadczenie procentuje wysoką skutecznością w pozyskiwaniu dotacji.

Wkrótce rusza konkurs dla mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce, więc jeśli planują Państwo rozwój swojej firmy zachęcamy do składania z nami wniosków.
Czasu zostało już niewiele.

Zapraszamy mikro firmy z Małopolski do współpracy!

Strony