sukcesy A1 Europe

13.06

wtorek

Cieszymy się, że nazwy firm naszych Klientów widnieją na ostatnio opublikowanych listach rankingowych.

Firma Zamel Sp. z o.o. została beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Projekt, który otrzymał dofinansowanie to „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie ZAMEL sp. z o.o.”. Kwota dofinansowania opiewa na 765 559,90 zł, a całkowity koszt projektu wynosi 2 690 396,22 zł.

Firmy Unilogo Sp. z o.o. oraz UNILOGO INTERNATIONAL zostały beneficjentami  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Poddziałania 3.3.2  Aktywność międzynarodowa MŚP. Projekty obu firm dotyczą rozwoju działań eksportowych, przy czym:

  • dofinansowanie UNILOGO INTERNATIONAL to 384 679,00 zł, przy całkowitym koszcie projektu opiewającym na 871 948,67 zł;  
  • dofinansowanie UNILOGO Sp. z o.o. to 390 775,50 zł przy całkowitym koszcie projektu opiewającym na 904 357,17 zł

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z ich sukcesów, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali przypominamy o innych naborach dla Przedsiębiorców, które można znaleźć w naszym najnowszym harmonogramie.

Zapraszamy do współpracy!!

10.04

poniedziałek

W ostatnim naborze firma Nanochem Sp. z o.o. oraz Eticod Sp. z o.o. otrzymała dotacje w ramach RPO Województwa Śląskiego działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. 

Firma Nanochem Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Rozbudowa laboratorium w celu opracowania linii produktów do utrzymania czystości w sektorze medycznym” na łączna kwotę 206 570,00 zł.

Natomiast firma Eticod Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w Spółce” na łączna kwotę  1 648 260,00 zł.

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z sukcesu, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali przypominamy, że kolejny nabór na działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w województwie śląskim rusza już 28 kwietnia br. i potrwa do 22 czerwca.

Zapraszamy do współpracy!!

21.03

wtorek

Sukces

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszego Klienta: Marco Sp. z o.o. 

Firma w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programie Operacyjnym Inteligenty Rozwój uzyskała wsparcie o wartości 6 186 030,44 PLN na projekt pt. „Innowacyjny system synchronizowanych lub autonomicznych, zrobotyzowanych modułów, usuwających cząsteczki pigmentów dla zamkniętych komór farbowych nowoczesnych maszyn poligraficznych”. 

Warto podkreslić, że projekt naszych Klienta uzyskał najwięcej punktów.  

Naszym Klientom gratulujemy rewelacyjnego wyniku i oczywiście życzymy dalszych sukcesów!

28.02

wtorek

sukces

Miło nam poinformować, że Firmy współpracujące z nami otrzymały dotacje w ramach POIR podziałania 3.2.2„Kredyt na innowacje technologiczne” na łączne kwoty:

NucAir Technologies Sp. z o.o. –  Wdrożenie nowej technologii wytwarzania produktów dedykowanych przemysłowym systemom wentylacyjnym”,  
5 878 950,00 zł.
EUPHORA Grzegorz Wnęk Sp.J. - „Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych kosmetyków kolorowych” , 3 433 614,75 zł.

Ogromnie cieszymy się z ich sukcesów i serdecznie gratulujemy !

30.01

poniedziałek

Sukces 1.2 POIR

W ostatnim naborze „PBSE” realizowanym w ramach Działania 1.2 PIOIR „Sektorowe programy B+R” wpłynęło 51 wniosków o dofinasowanie na łączną kwotę dofinansowania 192 344 160,67 PLN. Złożone przez A1 Europe wnioski o dofinansowanie stanowią aż 10% wniosków złożonych w tym naborze.

Jeśli jeszcze  Państwo nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy!

25.01

środa

Sukces A1 Europe

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesach naszych Klientów: firmy Paweł Paździerz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PABLO”, firmy S LABS Spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Teletrans- Elcomp Sp. z o.o.

Firma Paweł Paździerz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PABLO”  w ramach Poddziałania 3.2.1 PO IR uzyskała dotację na łączną kwotę 6 790 465,00 zł na projekt pt. „Wdrożenie do produkcji wysokowydajnych maszyn pakujących”.

Przedsiębiorstwo Teletrans- Elcomp Sp. z o.o. w ramach RPO dla Województwa Małopolskiego podziałania 1.2.1 uzyskali dotację na łączna kwotę 432 345,03 zł. Warto podkreślić fakt, że nasz klient znalazł się na 3 miejscu na liście pozytywnie ocenionych projektów.

Firma S LABS Spółka z o.o. również w ramach RPO dla Województwa Małopolskiego podziałania 1.2.1 uzyskali dotację na łączna kwotę 2 984 396,98 zł  na projekt pt. „Opracowanie urządzeń i systemu do zarządzania zużyciem energii”.

Nasza skuteczność w konkursie 1.2.1 RPO WM wyniosła 100%.

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z sukcesu, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z szansy zapraszamy do współpracy!

10.10

poniedziałek

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszych dwóch Klientów: firmy MADONIS Sp. z o.o. oraz firmy MARCO Sp. z o.o., którzy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w ramach ogólnopolskiego działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” uzyskali wsparcie dotacyjne na łączną kwotę prawie 8 mln PLN!

Firma MADONIS Sp. z o.o., której projekt o wartości 3 021 126,00 PLN, pt. Utworzenie centrum B+R w firmie Madonis mającego na celu opracowanie innowacyjnych preparatów z zakresu przemysłu chemicznego i kosmetycznego”, uzyskał wsparcie o wartości 1 105 290,00 PLN.

Z kolei nasz drugi Klient – firma MARCO Sp. z o.o., uzyskała dotację w wysokości 6 492 600,00 PLN  na projekt pt. „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Marco Sp. z o.o.”, gdzie całkowita wartość projektu wynosiła 17 746 440,00 PLN.

Niezwykle dobrą informacją jest dla nas fakt, iż nasi Klienci uplasowali się w czołówce na liście 93 pozytywnie ocenionych projektów (na miejscu 16 znalazła się firma MADONIS Sp. z o.o.; natomiast firma MARCO Sp. z o.o. uplasowała się na miejscu 18).

Naszym Klientom gratulujemy rewelacyjnego wyniku i oczywiście życzymy dalszych sukcesów!

31.08

środa

W ostatnim naborze do konkursu 3.2 Innowacje w MŚP realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego firma A1 Europe z sukcesem pozyskała dotacje dla trzech Klientów na łączną kwotę prawie 6 mln PLN!

Wnioski, o których mowa znalazły się w pierwszej dwudziestce na liście pozytywnie ocenionych 208 projektów wybranych do dofinansowania spośród 610 złożonych!

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z sukcesu, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z szansy zapraszamy do współpracy!

05.06

czwartek

W ostatnim naborze wniosków POIG 4.4, A1 Europe pozyskało dla swojego Klienta drugą co do wartości w 2014 roku, przyznaną w tym działaniu dotację - 39 960 000,00 zł!

Naszemu Klientowi i konsultantom gratulujemy!

12.02

środa

33 projekty
115 mln zł pozyskanych dotacji
194 mln zł wartości projektów

Strony