sukcesy A1 Europe

30.01

poniedziałek

Sukces 1.2 POIR

W ostatnim naborze „PBSE” realizowanym w ramach Działania 1.2 PIOIR „Sektorowe programy B+R” wpłynęło 51 wniosków o dofinasowanie na łączną kwotę dofinansowania 192 344 160,67 PLN. Złożone przez A1 Europe wnioski o dofinansowanie stanowią aż 10% wniosków złożonych w tym naborze.

Jeśli jeszcze  Państwo nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy!

25.01

środa

Sukces A1 Europe

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesach naszych Klientów: firmy Paweł Paździerz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PABLO”, firmy S LABS Spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Teletrans- Elcomp Sp. z o.o.

Firma Paweł Paździerz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PABLO”  w ramach Poddziałania 3.2.1 PO IR uzyskała dotację na łączną kwotę 6 790 465,00 zł na projekt pt. „Wdrożenie do produkcji wysokowydajnych maszyn pakujących”.

Przedsiębiorstwo Teletrans- Elcomp Sp. z o.o. w ramach RPO dla Województwa Małopolskiego podziałania 1.2.1 uzyskali dotację na łączna kwotę 432 345,03 zł. Warto podkreślić fakt, że nasz klient znalazł się na 3 miejscu na liście pozytywnie ocenionych projektów.

Firma S LABS Spółka z o.o. również w ramach RPO dla Województwa Małopolskiego podziałania 1.2.1 uzyskali dotację na łączna kwotę 2 984 396,98 zł  na projekt pt. „Opracowanie urządzeń i systemu do zarządzania zużyciem energii”.

Nasza skuteczność w konkursie 1.2.1 RPO WM wyniosła 100%.

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z sukcesu, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z szansy zapraszamy do współpracy!

10.10

poniedziałek

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszych dwóch Klientów: firmy MADONIS Sp. z o.o. oraz firmy MARCO Sp. z o.o., którzy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w ramach ogólnopolskiego działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” uzyskali wsparcie dotacyjne na łączną kwotę prawie 8 mln PLN!

Firma MADONIS Sp. z o.o., której projekt o wartości 3 021 126,00 PLN, pt. Utworzenie centrum B+R w firmie Madonis mającego na celu opracowanie innowacyjnych preparatów z zakresu przemysłu chemicznego i kosmetycznego”, uzyskał wsparcie o wartości 1 105 290,00 PLN.

Z kolei nasz drugi Klient – firma MARCO Sp. z o.o., uzyskała dotację w wysokości 6 492 600,00 PLN  na projekt pt. „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Marco Sp. z o.o.”, gdzie całkowita wartość projektu wynosiła 17 746 440,00 PLN.

Niezwykle dobrą informacją jest dla nas fakt, iż nasi Klienci uplasowali się w czołówce na liście 93 pozytywnie ocenionych projektów (na miejscu 16 znalazła się firma MADONIS Sp. z o.o.; natomiast firma MARCO Sp. z o.o. uplasowała się na miejscu 18).

Naszym Klientom gratulujemy rewelacyjnego wyniku i oczywiście życzymy dalszych sukcesów!

31.08

środa

W ostatnim naborze do konkursu 3.2 Innowacje w MŚP realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego firma A1 Europe z sukcesem pozyskała dotacje dla trzech Klientów na łączną kwotę prawie 6 mln PLN!

Wnioski, o których mowa znalazły się w pierwszej dwudziestce na liście pozytywnie ocenionych 208 projektów wybranych do dofinansowania spośród 610 złożonych!

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z sukcesu, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z szansy zapraszamy do współpracy!

05.06

czwartek

W ostatnim naborze wniosków POIG 4.4, A1 Europe pozyskało dla swojego Klienta drugą co do wartości w 2014 roku, przyznaną w tym działaniu dotację - 39 960 000,00 zł!

Naszemu Klientowi i konsultantom gratulujemy!

12.02

środa

33 projekty
115 mln zł pozyskanych dotacji
194 mln zł wartości projektów

21.10

poniedziałek

W ostatnim naborze działania POIG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym A1 Europe pozyskała dofinansowanie dla wszystkich złożonych przez siebie projektów. 

Nasi klienci stanowią prawie 10% wszystkich firm, które dostały dofinansowanie! 

Pozyskaliśmy ponad 82 miliony złotych!

07.10

poniedziałek

A1 Europe znowu zanotowała 100% skuteczność!

W ostatnim naborze działania POIG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym A1 Europe pozyskała dofinansowanie dla wszystkich złożonych przez siebie projektów. Nasi klienci stanowią prawie 10% wszystkich firm, które dostały dofinansowanie!

23.05

środa

A1Europe logo

Już po raz trzeci w historii Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zostały wręczone wyróżnienia dla laureatów rankingu firm Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Nasz klient, ALVERNIA STUDIOS Sp. z o.o., otrzymał wyróżnienie
za realizację projektu pt. „Uruchomienie studia i planu filmowego poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i przetwarzania obrazu filmowego”. Gratulujemy!

24.01

wtorek

Po raz kolejny nasi klienci dostali dotacje! 100% złożonych przez nas wniosków w ramach działania MRPO 2.1 A dla średnich przedsiębiorstw uzyskało dofinansowanie!

Strony