sukcesy A1 Europe

02.01

wtorek

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszych Klientów: firmy Zamel sp. z o. o. oraz firmy Euvic sp. z o. o., którzy otrzymali dotacje w ramach RPO Województwa Śląskiego działania 1.2 ”Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Firma Zamel sp. z o. o. uzyskała dotację na projekt pt. „Wieloprotokołowy, zintegrowany system automatyki budynkowej zawierający innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między użytkownikiem i budynkiem”
w kwocie 871 952,46 zł. 

Firma Euvic sp. z o. o. uzyskała dotację na projekt pt. „Badania nad opracowaniem interaktywnego urządzenia rehabilitacyjnego kończyny górnej i dłoni” w kwocie
2 335 414,63 zł. 

Gratulujemy sukcesu naszym Klientom, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy! 

 
17.11

piątek

Gratulujemy naszym Klientom, którzy zajęli najwyższe miejsca wśród beneficjentów II rundy konkursu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. W całej rundzie konkursu złożono 26 wniosków o dofinansowanie. Projekty naszych Klientów otrzymały ponad 85% dotacji tego naboru i zajęły pierwsze miejsce ex aequo.

Firma Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” sp. z o.o. realizować będzie projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego, wysokosprawnego systemu kogeneracyjnego
o obniżonej emisji hałasu”
. Uzyskane dofinansowanie to 3 555 099,38 zł, a sama inwestycja wyniesie 6 656 815,40 zł

Firma COMPLEX-BUD Sp. z o.o. realizować będzie projekt pt. „Przygotowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwalających na stworzenie nowych obiektów budowlanych z możliwością adaptacji istniejących, wyposażonych w system komunikacji dwukierunkowej, bilansującej zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną pozyskiwaną z kilku źródeł OZE”. Wartość inwestycji to 10 886 989,63 zł, a zdobyta dotacja wynosi 4 856 422,09 zł.

Gratulujemy sukcesu naszym Klientom, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy! 

Aktualny harmonogram naboru wniosków.

18.10

środa

sukcesy A1

Czterech naszych Klientów zostało beneficjentami RPO Województwa Śląskiego w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MŚP. Cieszymy się, że możemy się podzielić informacjami na temat ich projektów.

Firma MARCO Sp. z o.o., która już kolejny raz świętuje swój sukces razem z nami, uzyskała dofinansowanie na projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych wyników prac B+R” na kwotę 1 998 500,00 zł.        .

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Piomar Plus S.C. Fuksa Marian Fuksa Łukasz to następny Klient świętujący kolejną dotację z nami na kwotę 1 998 000,00 zł  z projektem pt. „Dywersyfikacja oferty spółki o nową usługę budowy konstrukcji z elementów o dużej wadze”.

Firma Blue Brain Sp. z o.o. Sp. kom. otrzymała dofinansowanie  na projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy doealizacji usług MPS Nowej Generacji (NewGeneration Managed Print Services)” na kwotę 1 932 000,00 zł.

Firma OLMAR Sp. z o.o. otrzymała dotację w kwocie 1 230 750,00 zł na projekt pt.  „Wdrożenie innowacyjnej technologii nanoszenia nanocząstek srebra na materiały papierowe w celu produkcji bakteriostatycznych wyrobów higienicznych”.

Gratulujemy sukcesu naszym Klientom, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy! 

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków.

04.10

środa

W ostatnim naborze wniosków  w ramach RPO Województwa Małopolskiego Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP  trzech z naszych klientów otrzymało dotację.

Firma F.P.H.U. ‘’PARMAX” S.C. Paweł Paruch, Artur Paruch uzyskała dofinasowanie na projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego skrzydła drzwiowego stanowiącego wzór użytkowy” na kwotę 2 750 00,00 zł. 

Firma TSN Sp. z o.o. otrzymała dotację na projekt „Rozwój potencjału technicznego firmy TSN Sp. z o.o. w celu produkcji innowacyjnych komponentów prasy do wyciskania winogron” na kwotę 2 425 432,60 zł.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sprzętu Ochronnego i BHP RESIN s.c Marek Gawlik Jacek Janiszewski uzyskała dofinasowanie na projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnej odzieży ochronnej do obróbki strumieniowo -ściernej” na kwotę 455 350,00 zł.

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z sukcesu.

Jeśli jeszcze Państwo nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy! 

Aktualny harmonogram naborów.

29.08

wtorek

logo A1 Europe

W ostatnim naborze POIR Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. „Szybka Ścieżka” firma „Rauschert” Sp. z o. o. Sp. k.  pozyskała dotację o wartości 5 439 061,05 zł.

Firma uzyskała dotację na projekt pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii wytwarzania energooszczędnego filtra dyskowego cieczy na bazie innowacyjnej pianki ceramicznej będącej przedmiotem zgłoszenia patentowego” o wartości 12 867 787,61 zł.

Warto podkreslić, że projekt naszego Klienta uzyskał najwięcej punktów. Gratulujemy rewelacyjnego wyniku i oczywiście życzymy dalszych sukcesów !

Pozostałych przedsiębiorców zapraszamy do współpracy!

07.08

poniedziałek

A1 Europe, sukces, RPO ŚLĄSK

Miło nam poinformować, że Firmy współpracujące z nami otrzymały dotacje w ramach RPO Wojeództwa Śląskiego działanie 3.3. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”  

Firmy Tomex Tomasz Woźniczko uzyskała dotację na projekt pt: ”Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych dzięki nabyciu innowacyjnych narzędzi informatycznych” na łączną kwotę 471 105,00 zł

Firma PPUH VOIGT Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt: ”Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych” na łączną kwotę 289 620,00 zł 

Firma Ostrowski Handel Interntowy Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt: „Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych.” na łączną kwotę 341 000,00 zł

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z ich sukcesów, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali przypominamy o innych naborach dla Przedsiębiorców, które można znaleźć w naszym najnowszym harmonogramie.

Zapraszamy do współpracy!!

13.06

wtorek

Cieszymy się, że nazwy firm naszych Klientów widnieją na ostatnio opublikowanych listach rankingowych.

Firma Zamel Sp. z o.o. została beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Projekt, który otrzymał dofinansowanie to „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie ZAMEL sp. z o.o.”. Kwota dofinansowania opiewa na 765 559,90 zł, a całkowity koszt projektu wynosi 2 690 396,22 zł.

Firmy Unilogo Sp. z o.o. oraz UNILOGO INTERNATIONAL zostały beneficjentami  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Poddziałania 3.3.2  Aktywność międzynarodowa MŚP. Projekty obu firm dotyczą rozwoju działań eksportowych, przy czym:

  • dofinansowanie UNILOGO INTERNATIONAL to 384 679,00 zł, przy całkowitym koszcie projektu opiewającym na 871 948,67 zł;  
  • dofinansowanie UNILOGO Sp. z o.o. to 390 775,50 zł przy całkowitym koszcie projektu opiewającym na 904 357,17 zł

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z ich sukcesów, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali przypominamy o innych naborach dla Przedsiębiorców, które można znaleźć w naszym najnowszym harmonogramie.

Zapraszamy do współpracy!!

10.04

poniedziałek

W ostatnim naborze firma Nanochem Sp. z o.o. oraz Eticod Sp. z o.o. otrzymała dotacje w ramach RPO Województwa Śląskiego działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. 

Firma Nanochem Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Rozbudowa laboratorium w celu opracowania linii produktów do utrzymania czystości w sektorze medycznym” na łączna kwotę 206 570,00 zł.

Natomiast firma Eticod Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w Spółce” na łączna kwotę  1 648 260,00 zł.

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z sukcesu, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali przypominamy, że kolejny nabór na działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w województwie śląskim rusza już 28 kwietnia br. i potrwa do 22 czerwca.

Zapraszamy do współpracy!!

21.03

wtorek

Sukces

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszego Klienta: Marco Sp. z o.o. 

Firma w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programie Operacyjnym Inteligenty Rozwój uzyskała wsparcie o wartości 6 186 030,44 PLN na projekt pt. „Innowacyjny system synchronizowanych lub autonomicznych, zrobotyzowanych modułów, usuwających cząsteczki pigmentów dla zamkniętych komór farbowych nowoczesnych maszyn poligraficznych”. 

Warto podkreslić, że projekt naszych Klienta uzyskał najwięcej punktów.  

Naszym Klientom gratulujemy rewelacyjnego wyniku i oczywiście życzymy dalszych sukcesów!

28.02

wtorek

sukces

Miło nam poinformować, że Firmy współpracujące z nami otrzymały dotacje w ramach POIR podziałania 3.2.2„Kredyt na innowacje technologiczne” na łączne kwoty:

NucAir Technologies Sp. z o.o. –  Wdrożenie nowej technologii wytwarzania produktów dedykowanych przemysłowym systemom wentylacyjnym”,  
5 878 950,00 zł.
EUPHORA Grzegorz Wnęk Sp.J. - „Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych kosmetyków kolorowych” , 3 433 614,75 zł.

Ogromnie cieszymy się z ich sukcesów i serdecznie gratulujemy !

Strony