sukcesy A1 Europe

11.04

środa

Sukces, A1 Europe

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszego Klienta TAURON WYTWARZANIE S.A. w Konsorcjum z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Konsorcjum otrzymało dotację w wysokości 3 784 239,56 zł w ramach POIR, działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” na projekt pt.„Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenie niezawodności jednostki kotłowej” o całkowitej wartości 5 195 095,00 zł. 

Razem z naszym Klientem cieszymy się z sukcesu, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z szansy zapraszamy do współpracy!

09.04

poniedziałek

A1 sukces dotacja referencje

W ostatnim naborze firma Paweł Paździerz P.P.H.U. „PABLO” otrzymała dotacje w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego, działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” na projekt pt. „Wsparcie działalności badawczo-rozowjowej „PABLO” w zakresie opracowania innowacyjnej technologii pakowania” na łączną kwotę 2 106 694,88 zł

To już 3 projekt, na który firma Paweł Paździerz P.P.H.U. „PABLO” otrzymała dotację we współpracy z naszą firmą. 

Referencje od firmy Paweł Paździerz P.P.H.U. „PABLO”.

Razem z naszym Klientem cieszymy się z sukcesu, a tych, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług, zapraszamy do współpracy !

06.03

wtorek

sukcesy A1 Europe

W ramach RPO Województwa Małopolskiego, Działanie 1.2.1 ”Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw” firma Blue Brain Sp. z o.o. uzyskała dofinasowanie w wysokości 1 308 760,00 zł na projekt pt. „Model matematyczny jako integralny element systemu optymalizującego dobór i lokalizację urządzeń drukujących dla redukcji kosztów druku”. Wartość inwestycji to 2 014 290,00 zł.

Gratulujemy sukcesu, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy !

27.02

wtorek

A1 Europe, sukces

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszego Klienta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Piomar Plus S.C. Fuksa Marian Fuksa Łukasz

Firma w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO Województwa Śląskiego uzyskała wsparcie o wartości 1 455 975,00 PLN na projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi w branży konstrukcyjno -budowlanej”.  

Warto podkreślić, że to już 3 dotacja dla tego klienta. Natomiast dla grupy kapitałowej Piomar już 4 dotacja ! 

Ogromnie cieszymy się z sukcesu i serdecznie gratulujemy ! 

02.01

wtorek

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszych Klientów: firmy Zamel sp. z o. o. oraz firmy Euvic sp. z o. o., którzy otrzymali dotacje w ramach RPO Województwa Śląskiego działania 1.2 ”Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Firma Zamel sp. z o. o. uzyskała dotację na projekt pt. „Wieloprotokołowy, zintegrowany system automatyki budynkowej zawierający innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między użytkownikiem i budynkiem”
w kwocie 871 952,46 zł. 

Firma Euvic sp. z o. o. uzyskała dotację na projekt pt. „Badania nad opracowaniem interaktywnego urządzenia rehabilitacyjnego kończyny górnej i dłoni” w kwocie
2 335 414,63 zł. 

Gratulujemy sukcesu naszym Klientom, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy! 

 
17.11

piątek

Gratulujemy naszym Klientom, którzy zajęli najwyższe miejsca wśród beneficjentów II rundy konkursu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. W całej rundzie konkursu złożono 26 wniosków o dofinansowanie. Projekty naszych Klientów otrzymały ponad 85% dotacji tego naboru i zajęły pierwsze miejsce ex aequo.

Firma Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” sp. z o.o. realizować będzie projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego, wysokosprawnego systemu kogeneracyjnego
o obniżonej emisji hałasu”
. Uzyskane dofinansowanie to 3 555 099,38 zł, a sama inwestycja wyniesie 6 656 815,40 zł

Firma COMPLEX-BUD Sp. z o.o. realizować będzie projekt pt. „Przygotowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwalających na stworzenie nowych obiektów budowlanych z możliwością adaptacji istniejących, wyposażonych w system komunikacji dwukierunkowej, bilansującej zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną pozyskiwaną z kilku źródeł OZE”. Wartość inwestycji to 10 886 989,63 zł, a zdobyta dotacja wynosi 4 856 422,09 zł.

Gratulujemy sukcesu naszym Klientom, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy! 

Aktualny harmonogram naboru wniosków.

18.10

środa

sukcesy A1

Czterech naszych Klientów zostało beneficjentami RPO Województwa Śląskiego w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MŚP. Cieszymy się, że możemy się podzielić informacjami na temat ich projektów.

Firma MARCO Sp. z o.o., która już kolejny raz świętuje swój sukces razem z nami, uzyskała dofinansowanie na projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych wyników prac B+R” na kwotę 1 998 500,00 zł.        .

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Piomar Plus S.C. Fuksa Marian Fuksa Łukasz to następny Klient świętujący kolejną dotację z nami na kwotę 1 998 000,00 zł  z projektem pt. „Dywersyfikacja oferty spółki o nową usługę budowy konstrukcji z elementów o dużej wadze”.

Firma Blue Brain Sp. z o.o. Sp. kom. otrzymała dofinansowanie  na projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy doealizacji usług MPS Nowej Generacji (NewGeneration Managed Print Services)” na kwotę 1 932 000,00 zł.

Firma OLMAR Sp. z o.o. otrzymała dotację w kwocie 1 230 750,00 zł na projekt pt.  „Wdrożenie innowacyjnej technologii nanoszenia nanocząstek srebra na materiały papierowe w celu produkcji bakteriostatycznych wyrobów higienicznych”.

Gratulujemy sukcesu naszym Klientom, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy! 

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków.

04.10

środa

W ostatnim naborze wniosków  w ramach RPO Województwa Małopolskiego Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP  trzech z naszych klientów otrzymało dotację.

Firma F.P.H.U. ‘’PARMAX” S.C. Paweł Paruch, Artur Paruch uzyskała dofinasowanie na projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego skrzydła drzwiowego stanowiącego wzór użytkowy” na kwotę 2 750 00,00 zł. 

Firma TSN Sp. z o.o. otrzymała dotację na projekt „Rozwój potencjału technicznego firmy TSN Sp. z o.o. w celu produkcji innowacyjnych komponentów prasy do wyciskania winogron” na kwotę 2 425 432,60 zł.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sprzętu Ochronnego i BHP RESIN s.c Marek Gawlik Jacek Janiszewski uzyskała dofinasowanie na projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnej odzieży ochronnej do obróbki strumieniowo -ściernej” na kwotę 455 350,00 zł.

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z sukcesu.

Jeśli jeszcze Państwo nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy! 

Aktualny harmonogram naborów.

29.08

wtorek

logo A1 Europe

W ostatnim naborze POIR Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. „Szybka Ścieżka” firma „Rauschert” Sp. z o. o. Sp. k.  pozyskała dotację o wartości 5 439 061,05 zł.

Firma uzyskała dotację na projekt pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii wytwarzania energooszczędnego filtra dyskowego cieczy na bazie innowacyjnej pianki ceramicznej będącej przedmiotem zgłoszenia patentowego” o wartości 12 867 787,61 zł.

Warto podkreslić, że projekt naszego Klienta uzyskał najwięcej punktów. Gratulujemy rewelacyjnego wyniku i oczywiście życzymy dalszych sukcesów !

Pozostałych przedsiębiorców zapraszamy do współpracy!

07.08

poniedziałek

A1 Europe, sukces, RPO ŚLĄSK

Miło nam poinformować, że Firmy współpracujące z nami otrzymały dotacje w ramach RPO Wojeództwa Śląskiego działanie 3.3. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”  

Firmy Tomex Tomasz Woźniczko uzyskała dotację na projekt pt: ”Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych dzięki nabyciu innowacyjnych narzędzi informatycznych” na łączną kwotę 471 105,00 zł

Firma PPUH VOIGT Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt: ”Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych” na łączną kwotę 289 620,00 zł 

Firma Ostrowski Handel Interntowy Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt: „Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych.” na łączną kwotę 341 000,00 zł

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z ich sukcesów, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali przypominamy o innych naborach dla Przedsiębiorców, które można znaleźć w naszym najnowszym harmonogramie.

Zapraszamy do współpracy!!

Strony