18.10

środa

SUKCES RAZY CZTERY

sukcesy A1

Czterech naszych Klientów zostało beneficjentami RPO Województwa Śląskiego w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MŚP. Cieszymy się, że możemy się podzielić informacjami na temat ich projektów.

Firma MARCO Sp. z o.o., która już kolejny raz świętuje swój sukces razem z nami, uzyskała dofinansowanie na projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych wyników prac B+R” na kwotę 1 998 500,00 zł.        .

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Piomar Plus S.C. Fuksa Marian Fuksa Łukasz to następny Klient świętujący kolejną dotację z nami na kwotę 1 998 000,00 zł  z projektem pt. „Dywersyfikacja oferty spółki o nową usługę budowy konstrukcji z elementów o dużej wadze”.

Firma Blue Brain Sp. z o.o. Sp. kom. otrzymała dofinansowanie  na projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy doealizacji usług MPS Nowej Generacji (NewGeneration Managed Print Services)” na kwotę 1 932 000,00 zł.

Firma OLMAR Sp. z o.o. otrzymała dotację w kwocie 1 230 750,00 zł na projekt pt.  „Wdrożenie innowacyjnej technologii nanoszenia nanocząstek srebra na materiały papierowe w celu produkcji bakteriostatycznych wyrobów higienicznych”.

Gratulujemy sukcesu naszym Klientom, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy! 

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków.