04.10

środa

Sukces A1 Europe w Małopolsce !!!

A1 Europe Sukces

W ostatnim naborze wniosków  w ramach RPO Województwa Małopolskiego Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP  trzech z naszych klientów otrzymało dotację.

Firma F.P.H.U. ‘’PARMAX” S.C. Paweł Paruch, Artur Paruch uzyskała dofinasowanie na projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego skrzydła drzwiowego stanowiącego wzór użytkowy” na kwotę 2 750 00,00 zł. 

Firma TSN Sp. z o.o. otrzymała dotację na projekt „Rozwój potencjału technicznego firmy TSN Sp. z o.o. w celu produkcji innowacyjnych komponentów prasy do wyciskania winogron” na kwotę 2 425 432,60 zł.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sprzętu Ochronnego i BHP RESIN s.c Marek Gawlik Jacek Janiszewski uzyskała dofinasowanie na projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnej odzieży ochronnej do obróbki strumieniowo -ściernej” na kwotę 455 350,00 zł.

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z sukcesu.

Jeśli jeszcze Państwo nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy! 

Aktualny harmonogram naborów.