02.01

wtorek

Sukces A1 Europe na Śląsku !

Sukces A1 Europe 2018

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszych Klientów: firmy Zamel sp. z o. o. oraz firmy Euvic sp. z o. o., którzy otrzymali dotacje w ramach RPO Województwa Śląskiego działania 1.2 ”Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Firma Zamel sp. z o. o. uzyskała dotację na projekt pt. „Wieloprotokołowy, zintegrowany system automatyki budynkowej zawierający innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między użytkownikiem i budynkiem”
w kwocie 871 952,46 zł. 

Firma Euvic sp. z o. o. uzyskała dotację na projekt pt. „Badania nad opracowaniem interaktywnego urządzenia rehabilitacyjnego kończyny górnej i dłoni” w kwocie
2 335 414,63 zł. 

Gratulujemy sukcesu naszym Klientom, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy!