12.07

środa

Przedsiębiorco zapoznaj się z korzystną zmianą kryteriów w naborze 3.2.1 POIR "Badania na rynek"

A1 Europe, dotacje, 3.2.1 POIR, silnik .jpg

W najbliższym naborze na projekty inwestycyjne 3.2.1 POIR „Badania na rynek”, który planowany jest w terminie 5 września 2017 - 2018 lutego 2018zmieniono kryteria wyboru projektów.  Wprowadzone zmiany są bardzo korzystne dla mikro i małych przedsiębiorstw.    

Wprowadzone zostały dwie zmiany:

1. obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,
2. obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym m.in.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia. 

Dodatkowo, można zdobyć dodatkowe 2 punkty podczas oceny projektu, jeśli projekt jest w pełni przygotowany do wdrażania już w momencie aplikowania tzn. firma posiada pozwolenie na inwestycję czy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

Przypominamy, przedmiotem dofinasowania w ramach konkursu 3.2.1 POIR „Badania na rynek” są projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców zainteresowanych składaniem wniosków w ww. naborze do kontaktu z nami.

Nasza firma pomoże Państwu przygotować się do złożenia wniosków! 

Kryteria do działania 3.2.1 POIR