17.11

piątek

NASZE PROJEKTY NAJLEPSZE W MAŁOPOLSCE!

sukcesy A1

Gratulujemy naszym Klientom, którzy zajęli najwyższe miejsca wśród beneficjentów II rundy konkursu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. W całej rundzie konkursu złożono 26 wniosków o dofinansowanie. Projekty naszych Klientów otrzymały ponad 85% dotacji tego naboru i zajęły pierwsze miejsce ex aequo.

Firma Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” sp. z o.o. realizować będzie projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego, wysokosprawnego systemu kogeneracyjnego
o obniżonej emisji hałasu”
. Uzyskane dofinansowanie to 3 555 099,38 zł, a sama inwestycja wyniesie 6 656 815,40 zł

Firma COMPLEX-BUD Sp. z o.o. realizować będzie projekt pt. „Przygotowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwalających na stworzenie nowych obiektów budowlanych z możliwością adaptacji istniejących, wyposażonych w system komunikacji dwukierunkowej, bilansującej zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną pozyskiwaną z kilku źródeł OZE”. Wartość inwestycji to 10 886 989,63 zł, a zdobyta dotacja wynosi 4 856 422,09 zł.

Gratulujemy sukcesu naszym Klientom, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy! 

Aktualny harmonogram naboru wniosków.