nabory wniosków

10.10

wtorek

Najbliższe miesiące to czas, w którym przedsiębiorcy z województwa łódzkiego, będą miały okazję złożyć swoje wnioski na projekty badawczo - rozwojowe, realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Łódzkiego.

Postanowiliśmy w związku z powyższym przypomnieć Państwu o trwających naborach na projekty badawczo- rozwojowe.

Działanie 1.2.1 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”

 • Termin: 19 września - 1 grudnia 2017
 • Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, konsorcja przemysłowe. 
 • Maksymalny poziom dofinasowania: do 55% wydatków kwalifikowanych. 
 • Typ projektów: projekty inwestycyjne B+R.

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WSL 1.2.1

Działanie 2.3.1 „Innowacje w MŚP” 

 • Termin: 16 października - 9 listopada 2017
 • Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
 • Maksymalny poziom dofinasowania: do 55% wydatków kwalifikowanych. 
 • Typ projektów: projekty inwestycyjne na wdrożenie lub zakup wyników prac B+R

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WSL 2.3.1

Działanie 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw” 

 • Termin: IV kwartał 2017
 • Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, konsorcja przemysłowe. 
 • Maksymalny poziom dofinasowania: do 80% wydatków kwalifikowanych. 
 • Typ projektów: działalność badawczo - rozwojowa. 

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WSL 1.2.2 (archiwalna). Nowa fiszka pojawi się po ogłoszeniu konkursu. 
  

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani dotacjami w ramach powyższych naborów dla MŚP zapraszamy do kontaktu z nami.

03.08

czwartek

NCBiR ogłosiło kolejny nabór na działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, PBSE, który skierowany jest do branży elektroenergetycznej. Program swoim zakresem obejmuje 4 główne tematy: energetykę konwencjonalną, energetykę odnawialną, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi. Nabór planowany jest 2 października 2017 i potrwa do 1 grudnia 2017.  O dofinasowanie projektów mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorstwa jaki i konsorcja przedsiębiorstw.

Nabór przeznaczonych jest finasowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Beneficjent będzie zobowiązany do wdrożenia wyników projektu w terminie do 3 lat. 

Prace przedwdrożeniowe to czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku. 

Pula środków to 120 mln zł. 

Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln zł, a maksymalna 40 mln zł. 

Na najwyższe wsparcie dotacyjne będą mogli liczyć mikro- i mali przedsiębiorcy, którym przysługuje dofinansowanie do 80% wartości projektu, średnie przedsiębiorstwa do 75% wartości projektu, a inne przedsiębiorstwa niż MŚP do 65% wartości projektu.

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce.

Zaparszamy do kontaktu. 

 

20.07

czwartek

Przedsiębiorco, czy wiesz że, od 02 października br. rozpoczną się kolejne nabory w ramach POIR poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Po raz kolejny w tym roku można ubiegać się o dofinasowanie projektów na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które przewidują wdrożenie wyników prac B+R.

Konkursy przeznaczone są dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Pula środków przeznaczona na dofinasowanie to aż 1 mld zł na nabór dla MŚP oraz 350 mln na nabór dużych przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinasowania dla mikro-, małych przedsiębiorstw do 80%, dla średnich do 75%, dla dużych przedsiębiorstw do 65%.

Przykładowe koszty kwalifikowane to koszty wynagrodzeń, koszty podwykonawstwa, koszty aparatury naukowo- badawczej, wartości niematerialne i prawne.

Nabory wniosków potrwają do 29 grudnia 2017 r.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani dotacjami zapraszamy do kontaktu z nami.

Nasza firma pomoże Państwu przygotować się do złożenia wniosków! 

 

30.06

piątek

Już dziś (30 czerwca 2017 r.) rusza kolejny nabór wniosków w ramach konkursu działania 1.2 „Badania i rozwoju w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości’’. Tym razem nabór przeznaczonych jest finasowanie projektów badawczych służących opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych lub zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how czy innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej).

Konkurs przeznaczona jest mikro-małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, który musi prowadzić działalność gospodarczą w granicach województwa świętokrzyskiego lub zamierzać realizować projekt na terenie województwa świętokrzyskiego.

Środki przeznaczone na dofinasowanie to 50 mln PLN, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych od 200 tyś zł. Natomiast maksymalna wartość dofinasowania to max 5 mln zł 

W naborze, bardzo istotnym kryterium jest końcowa data realizacji projektu, która nie może być późniejsza niż 31 lipca 2017 r

Poziom dofinasowania na badania przemysłowe wynosi max 80% wydatków kwalifikowalnych  dla mikro i małego przedsiębiorstwa, dla średniego przedsiębiorstwa – max 75% wydatków kwalifikowalnych, dla dużego przedsiębiorstwa – max 65% wydatków kwalifikowalnych.

Natomiast poziom dofinasowania na prace eksperymentalne i rozwojowe wynosi max 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małego przedsiębiorstwa, dla średniego przedsiębiorstwa – max 50% wydatków kwalifikowalnych, dla dużego przedsiębiorstwa – max 40% wydatków kwalifikowalnych.

Warto podkreślić, że projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie będą mogły uzyskać dofinansowania. Wsparciem nie będą również objęte projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: 1.2 RPO Świętokrzyskie

21.06

środa

Najbliższe miesiące to czas, w którym firmy, będą miały okazję złożyć swoje wnioski na projekty badawczo - rozwojowe, realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Postanowiliśmy w związku z powyższym przypomnieć Państwu o trwających naborach na projekty badawczo- rozwojowe.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na szczególną uwagę zasługują konkursy:

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw, termin naboru: 31 marca 2017- 31 sierpnia 2017, więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WM 1.2.1   
- Poddziałanie 1.2.3 Bonny na innowacje, termin naboru: 30 czerwca 2017- 31 październik 2017, więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WM 1.2.3
  

W ramch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na szczególną uwagę zasługuje konkurs: 

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, termin naboru: 28 kwietnia 2017 - 17 lipca 2017 (termin wydłużony), więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WM 1.2 

W ramch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na szczególną uwagę zasługuje konkurs: 

Działanie 1.2 Działalność B+R przedsiębiorstw: projekty badawczo - rozwojowe, termin naboru: 29 maj 2017 - 31 sierpnia 2017, więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WM 1.2 

W ramch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO ŚW) na szczególną uwagę zasługuje konkurs:
 
- Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, typ: 2 projkety B+R,  termin naboru: 30 czerwca 2017 - 31 lipca 2017, więcej informacji znajdą Państwo w fiszce:
 RPO ŚW 1.2 

W ramch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na szczególną uwagę zasługuje konkurs:
 
- Działanie 1.2 Badania celowe, termin naboru: 30 maj 2017 - 31 lipca 2017. 

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani dotacjami w ramach powyższych naborów dla MŚP zapraszamy do kontaktu z nami.

16.05

wtorek

1 czerwca br. rusza kolejny nabór wniosków w ramach konkursu POIR 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Tym razem nabór przeznaczony jest na finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji. Jest to pierwszy taki nabór w ramach działania POIR 1.1.1 

Konkurs przeznaczony jest dla mikro-, małe, średnie przedsiębiorstw, które realizują projekty w słabiej rozwiniętych regionach kraju, tzn. wszystkich województwach oprócz Mazowsza.

W naborze, bardzo istotnym kryterium jest końcowa data realizacji projektu, która nie może być późniejsza niż 31 października 2018 r.

Projekty muszą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje wdrożenie wyników prac B+R. 

Warto podkreślić, że konkurs będzie realizowany o zmienione i uproszczone zasady, m.in. zmniejszona została minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych i wynosi od 300 tyś. zł. Natomiast maksymalna wartość dofinansowania to max. 1,5 mln zł. 

Nabór potrwa do 31 sierpnia 2017. Alokacja konkursu wynosi 150 mln zł

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej fiszce konkursowej: POIR 1.1.1 Małe projekty

 

09.05

wtorek

Już wczoraj 8 maja wystartował zapowiadany przez nas wcześniej nabór w ramach „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Działanie POIR 2.1 umożliwia uzyskanie dotacji na projekty inwestycyjne, zakładające rozwój bądź stworzenie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie. Całkowite środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi aż 900 mln PLN. Strony zainteresowane otrzymaniem dotacji w ramach konkursu będą mogły składać wnioski do 7 lipca. 

Ponadto 5 maja rozpoczął się nabór w ramach programu  sektorowego POIR 1.2  GameINN, w którym  o dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw. Zakres tematyczny projektów jest szeroki i zawiera min.: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, zastosowania Sztucznej Inteligencji, cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online. Nabór na dotacje projektów związanych z grami wideo potrwa do 6 lipca, więc trzeba się spieszyć tym bardziej, że środki przeznaczone na dofinansowanie to 100 000 000 PLN.

W przyszłym tygodniu, a dokładnie od 16 maja można będzie składać wnioski na Ochronę własności przemysłowej w ramach Działania POIR 2.3.4. Będzie to pierwszy z IV etapów naboru, który potrwa do 30 czerwca. Kolejny będzie miał miejsce od 1 lipca. Beneficjentami będą mogli zostać przedsiębiorcy z sektora MŚP, a całkowita pula środków przeznaczonych na dofinansowanie rozkłada się następująco: dla województwa mazowieckiego:  4 440 000 PLN, dla pozostałych województw:  45 560 000 PLN.

Więcej informacji na temat powyższych konkursów znajdą Państwo w naszych fiszkach konkursowych: POIR 2.1, GameINN, POIR 2.3.4.

24.04

poniedziałek

Już w najbliższy piątek (28 kwietnia) rusza nabór wniosków na działanie  w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Całkowite środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynoszą aż 293 022 210 PLN. 

Wsparcie będzie można uzyskać w ramach dwóch typów projektów:

 • I Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w  przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej,
 •  II Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

 

Minimalna wartość dofinansowania: 200 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • I Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza B+R: 10 mln PLN.
 • II Typ projektu: Wsparcie prac B+R: 5 mln PLN.

 

Nabór potrwa do 22 czerwca 2017 r.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu i zasad kwalifikowalności projektu znajdą Państwo w fiszce konkursowej: RPO WSL 1.2.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z województwa śląskiego! 

03.04

poniedziałek

Już 8 maja br. zarówno duzi przedsiębiorcy jak i ci z sektora MŚP, będą mogli składać wnioski o dotacje w ramach działania realizowanego przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Mowa o działaniu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Konkurs potrwa 2 miesiące – zakończy się 7 lipca 2017 r. Całkowite środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynoszą aż 900 mln PLN – czyli 2 razy tyle ile w roku poprzednim.

Działanie 2.1 umożliwia uzyskanie dotacji na projekty inwestycyjne zakładające rozwój bądź stworzenie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie. Aby projekt mógł zostać zakwalifikowany do uzyskania dotacji, wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie nie będzie mogła przekroczać kwoty 50 mln EUR oraz być niższa niż 2 mln PLN.

Maksymalna intensywność pomocy będzie mogła wynieść do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych i takowa będzie mogła zostać udzielona wyłącznie w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w zakresie infrastruktury. Na prace badawczo-rozwojowe największa intensywność wsparcia wynosi do 45% wartości kosztów i tak samo w przypadku pomocy de minimis z tym, że w przypadku tej ostatniej – na kwotę nie większą niż 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorców z branży transportu drogowego nie więcej niż 100 tys. EUR.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu i zasad kwalifikowalności projektu znajdą Państwo w fiszce konkursowej: POIR 2.1

02.03

czwartek

W Małopolsce od 31 marca będzie możliwe składanie wniosków w ramach konkursu 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

Nabór w przypadku tego konkursu potrwa do 31 sierpnia br. Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły, w podziale na rundy. Terminy poszczególnych rund :

- I runda: 31 marca 2017 r. – 16 maja 2017,

- II runda: 17 maja 2017 r. – 4 lipca 2017,

- III runda: 5 lipca 2017 r. – 31 sierpnia 2017

Poddziałanie 1.2.1 skierowane jest do szerokiej grupy beneficjentów. O wsparcie będą mogli się starać przedsiębiorcy z sektora MŚP, a także konsorcja przedsiębiorstw  z udziałem: MŚP, jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni), organizacji pozarządowych, a także instytucji biznesu.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. Przewidziano 1 typ projektu: A – obejmujący badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Kwota alokacji w ramach konkursu wynosi:173, 240 mln PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:100 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:25 mln PLN.

Wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach poddziałań zapraszamy do zapoznania się z Fiszką konkursową oraz do kontaktu z nami. 

Strony