18.04

wtorek

Mija już rok odkąd A1 Europe jest członkiem założycielem Komisji Innowacyjności AHK.

członek komisji

Rok temu w marcu powołana została do życia Komisja ds. innowacyjności Polsko Niemieckiej Izby Przemysłowo- Handlowej AHK, której pierwsze posiedzenie miało miejsce w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu. A1 Europe jest jednym z Członków założycieli Komisji wśród innych innowacyjnych firm członkowskich Izby: BASF Polska sp. z o.o.,  Neurosoft sp. z o.o., REC a GlobalLogic Company, Siemens sp. z o.o., SITECH sp. z o.o., Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. oraz ZAPBADURA sp. z o.o., APA sp. z o.o.

Cele Komisji to: stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń w zakresie finansowania projektów badawczych oraz ich komercjalizacji, podejmowanie
i wspieranie inicjatyw na rzecz współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi, firmami oraz administracją państwową, tworzenie i składanie programów konsorcyjnych oraz włączenie się w prace legislacyjne nad projektami aktów prawnych dotyczących innowacyjności.

W 2017 roku w ramach prac Komisji powołane zostały do życia dwie grupy robocze: Grupa robocza ds. transferu technologii oraz Grupa robocza ds. elektromobilności i pojazdów autonomicznych.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem.