11.04

środa

Kolejny sukces z A1 Europe !

Sukces, A1 Europe

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszego Klienta TAURON WYTWARZANIE S.A. w Konsorcjum z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Konsorcjum otrzymało dotację w wysokości 3 784 239,56 zł w ramach POIR, działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” na projekt pt.„Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenie niezawodności jednostki kotłowej” o całkowitej wartości 5 195 095,00 zł. 

Razem z naszym Klientem cieszymy się z sukcesu, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z szansy zapraszamy do współpracy!