13.06

wtorek

Kolejne pozyskane dotacje dla naszych klientów.

sukcesy A1

Cieszymy się, że nazwy firm naszych Klientów widnieją na ostatnio opublikowanych listach rankingowych.

Firma Zamel Sp. z o.o. została beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Projekt, który otrzymał dofinansowanie to „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie ZAMEL sp. z o.o.”. Kwota dofinansowania opiewa na 765 559,90 zł, a całkowity koszt projektu wynosi 2 690 396,22 zł.

Firmy Unilogo Sp. z o.o. oraz UNILOGO INTERNATIONAL zostały beneficjentami  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Poddziałania 3.3.2  Aktywność międzynarodowa MŚP. Projekty obu firm dotyczą rozwoju działań eksportowych, przy czym:

  • dofinansowanie UNILOGO INTERNATIONAL to 384 679,00 zł, przy całkowitym koszcie projektu opiewającym na 871 948,67 zł;  
  • dofinansowanie UNILOGO Sp. z o.o. to 390 775,50 zł przy całkowitym koszcie projektu opiewającym na 904 357,17 zł

Razem z naszymi Klientami cieszymy się z ich sukcesów, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali przypominamy o innych naborach dla Przedsiębiorców, które można znaleźć w naszym najnowszym harmonogramie.

Zapraszamy do współpracy!!