30.06

piątek

Już dziś rusza nabór na działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” – typ 2 projekty badawczo – rozwojowych

A1 Europe, dotacje, RPO 1.2 Świętokrzyskie, kalendarz .jpg

Już dziś (30 czerwca 2017 r.) rusza kolejny nabór wniosków w ramach konkursu działania 1.2 „Badania i rozwoju w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości’’. Tym razem nabór przeznaczonych jest finasowanie projektów badawczych służących opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych lub zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how czy innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej).

Konkurs przeznaczona jest mikro-małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, który musi prowadzić działalność gospodarczą w granicach województwa świętokrzyskiego lub zamierzać realizować projekt na terenie województwa świętokrzyskiego.

Środki przeznaczone na dofinasowanie to 50 mln PLN, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych od 200 tyś zł. Natomiast maksymalna wartość dofinasowania to max 5 mln zł 

W naborze, bardzo istotnym kryterium jest końcowa data realizacji projektu, która nie może być późniejsza niż 31 lipca 2017 r

Poziom dofinasowania na badania przemysłowe wynosi max 80% wydatków kwalifikowalnych  dla mikro i małego przedsiębiorstwa, dla średniego przedsiębiorstwa – max 75% wydatków kwalifikowalnych, dla dużego przedsiębiorstwa – max 65% wydatków kwalifikowalnych.

Natomiast poziom dofinasowania na prace eksperymentalne i rozwojowe wynosi max 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małego przedsiębiorstwa, dla średniego przedsiębiorstwa – max 50% wydatków kwalifikowalnych, dla dużego przedsiębiorstwa – max 40% wydatków kwalifikowalnych.

Warto podkreślić, że projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie będą mogły uzyskać dofinansowania. Wsparciem nie będą również objęte projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: 1.2 RPO Świętokrzyskie