24.07

wtorek

Gratulujemy!

Przedsiębiorstwo Bud Pis uzyskało dotację w wysokości 2 118 250,00 zł w ramach działania 1.2 RPO Województwa Podkarpackiego na projekt „Hydrograwitacyjny Generator Energi Elektrycznej generowanej z odzysku energii odpadowej z obiegów chłodzenia wraz z pozyskaniem ciepła odpadowego.”
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszej współpracy!

Zespół A1 Europe.