23.10

poniedziałek

Dotacje na laboratoria - centra badawczo - rozwojowe

A1 Europe, sukces, nabór 2.1 POIR, laboratorium

W ostatni piątek ogłoszono możliwość składania wniosków w ramach działania 2.1 POIR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, także dla dużych przedsiębiorstw. 

Nabór rozpocznie się 20 listopada 2017 r. i potrwa do 19 stycznia 2018 r. 

Więcej informacji na temat naboru znajdą Państwo w fiszce: 2.1 POIR.

Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że w tym samym dniu ukazała się lista rankingowa rekomendująca wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tego samego działania, na której znalazł się nasz klient

Firma Paweł Paździerz P. P. H. U. „PABLO” pozyskała dotację o wartości 4 286 342,50 zł. Firma uzyskała dotację na projekt pt. „Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego w firmie PPHU „PABLO” Paweł Paździerz” o wartości 9 585 820,50 zł i jest to już 7 laboratorium, jakie udało nam się dofinansować.

Pozyskaliśmy aż 60 mln zł dotacji dla naszych Klientów w bieżącym roku. 

Razem z naszym Klientem cieszymy się z sukcesu.

Jeśli jeszcze Państwo nie skorzystali z naszych usług zapraszamy do współpracy!